Tanınmış Marka

Tanınmış Marka

Vizyon Marka ve Patent, markanın tanınmış marka statüsü kazanarak mal ve hizmetlerden bağımsız ekonomik bir değer haline gelmesi; markanın başlı başına bir değer arz etmesi anlamına gelmektedir.

Tanınmış markaların kullanıldıkları mal ve hizmetlerden ayrı bir ekonomik değer haline gelmesi sebebiyle tescilli oldukları mal ve hizmetler dışında da kural olarak daha geniş bir koruma elde ettiği görülmektedir.

Tanınmış bir marka, tüketici nezdinde yüksek kalite, lüks, güvenilirlik, üstünlük gibi çağrışımları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle Kurum bağlamındaki tanınmışlık statüsü de olası bir uyuşmazlık halinde tanınmışlık statüsüne sahip bir markanın bu itibarının korunmasını sağlamaktadır.

Kurum nezdinde elde edilen tanınmışlık statüsü, mahkemelerin markanın tanınmış olup olmadığının değerlendirilmesinde de dikkate alınmaktadır ve markanın tanınmış markalar siciline kayıtlı olması markanın tanınmışlığının ispatında somut bir delil olarak kabul edilmektedir.

Zira tanınmışlığın Kurum nezdinde tescil edilmesiyle, markanın tanınmışlık statüsü resmi kurumlarca kabul edilmiş olmaktadır. Bunun dışında marka hakkına tecavüz girişimleri için de tanınmış markanın tescili, caydırıcı olmakla birlikte ceza soruşturmalarında tanınmış marka hakkı sahiplerinin elini güçlendirici rol üstlenmektedir.

İletişim

  • 0 850 226 14 16
  • info@vizyonmarkatescil.com
  • 1593/1. Sokak No:18 D:21 Bayraklı-İzmir