Yurtiçi Tescil İşlemleri (Patent Tescili)

Yurtiçi Tescil İşlemleri (Patent Tescili)

Türkiye’de yapılan bir patent başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde izlenen prosedür aşağıdaki gibidir;

Patent başvurusunun gerçekleştirilmesi
Başvurunun kesinlik kazanması (rüçhan varsa rüçhan tarihi)
Başvurunun şekli şartlara uygunluk açısından incelenmesi
Araştırma raporunun talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi
Başvurunun yayınlanması.
Araştırma raporunun düzenlenmesi ve başvuru sahibine tebliğ edilmesi.
Araştırma raporunun yayınlanması
Üçüncü kişilerin görüşlerini bildirmesi
Araştırma raporunun başvuru sahibine tebliğinden itibaren 3 ay içinde başvuru sahibince inceleme ücretinin ödenmesi ve inceleme talep edilmesi
TPE tarafından inceleme yapılması
İnceleme raporunun düzenlenmesi ve başvuru sahibine tebliğ edilmesi
Rapor olumlu ise 20 yıl süreli incelemeli patent verilmesi
Kararın tebliğ edilmesi ve yayınlanması

VİZYON MARKA & PATENT bu süreci en iyi şekilde yöneterek, konusunda yetişmiş uzmanları ile müşterilerine kaliteli hizmet sunmaktadır.